(Please excuse me while I do this in norwegian first)

Hei. NorwayRUG[1] har passert en milep?l og har en "beta" versjon av del
1 av "Programming Ruby" boka oversatt til norsk[2]. Det forel?pige
arbeidet er tilgjengelig p?
  http://www.ruby.no/prosjekt/ProgrammeringIRuby/

I den forbindelse trenger vi ?yeepler til ? lese, kommentere og
kritisere arbeidet s? langt, slik at oversettelsen blir best mulig. G?
til Wikisiden KorrekturLesing[3] dersom du kunne tenke deg ? hjelpe til.
De eneste forutsetningene er ? kunne lese norsk og ? ha en kritisk sans.
(Min f?rste datamaskin sitt OS var tekstet p? svensk og min f?rste C bok
var p? dansk, s? kanskje det er en skandinavisk Ruby nuby eller to som
kan ha nytte av oversettelsesarbeidet s? langt?)

_____________________
(English translation)

Hi. NorwayRUG[1] has passed a milestone and has a "beta" version of part
1 of the "Programming Ruby" book translated to norwegian[2]. The work so
far is available at 
  http://www.ruby.no/prosjekt/ProgrammeringIRuby/  

Related to this, we need eyeballs to read, comment and critique the work
done so far, to make the translation as perfect as possible. Go to the
Wiki page KorrekturLesing[3] if you would consider helping. The only
requirements are the ability to read Norwegian and a critical mindset.
(The OS of my first computer was texted in swedish and my first book on
C was in danish, so perhaps there is a Scandinavian Ruby Nuby or two who
would find the in progress translation useful?)

_________________________
[1] http://www.ruby.no/
[2] http://www.ruby.no/prosjekt/ProgRuby.html
[3] http://www.ruby.no/cgi-bin/wiki?ProgrammeringIRuby/KorrekturLesing

-- 
(\[ Kent Dahl ]/)_    _~_    __[ http://www.stud.ntnu.no/~kentda/ ]___/~
 ))\_student_/((  \__d L b__/  NTNU - graduate engineering - 5. year  )
( \__\_?|?_/__/ ) _)Industrial economics and technological management(
 \____/_?_\____/ (____engineering.discipline_=_Computer::Technology___)