s = 0xFF.chr * 4
i = s.unpack("L").shift

p i
p 2**32-1