Aria Stewart wrote:
> On Tue, 2006-10-24 at 17:49 +0900, Joe Ruby MUDCRAP-CE wrote:
>> WTF, I ask. I know it's in why's Poignant guide, but...WTF?
> 
> Chunky bacon! Chunky bacon!
> 
> Chunky bacon! Chunky bacon! Chunky bacon! Chunky bacon! Chunky bacon!
> Chunky bacon!

...and eggs and chunky bacon!

-- 
       vjoel : Joel VanderWerf : path berkeley edu : 510 665 3407