This is a multi-part message in MIME format.

--Multipart_Tue__19_Dec_2000_01:23:23_+0900_081ebd78
Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
Content-Transfer-Encoding: 7bit

むとうともうします。

Ruby/GTKのCTree#set_indent()にバグを見つけました。
非常に些細なバグですが、忘れるまえに(^^;)
snapshot版へのパッチをお送りします。

問題ないようでしたら取り込んでいただけないで
しょうか。 > 五鬚気


ではでは。

----
○● むとう まさお(MUTOH Masao)    
●○ E-Mail:mutoh / highway.ne.jp


--Multipart_Tue__19_Dec_2000_01:23:23_+0900_081ebd78
Content-Type: application/octet-stream;
 namebgtkctree.c.patch"
Content-Disposition: attachment;
 filenamebgtkctree.c.patch"
Content-Transfer-Encoding: base64

LS0tIGd0ay9zcmMvcmJndGtjdHJlZS5jLm9yaWcJVHVlIERlYyAxOSAwMDoyNzozNCAyMDAwCisr
KyBndGsvc3JjL3JiZ3RrY3RyZWUuYwlUdWUgRGVjIDE5IDAwOjI3OjU2IDIwMDAKQEAgLTEyMTcs
NyArMTIxNyw3IEBACiBjdHJlZV9zZXRfaW5kZW50KHNlbGYsIGluZGVudCkKICAgICBWQUxVRSBz
ZWxmLCBpbmRlbnQ7CiB7Ci0gICAgZ3RrX2N0cmVlX3NldF9zcGFjaW5nKEdUS19DVFJFRShnZXRf
d2lkZ2V0KHNlbGYpKSwgTlVNMklOVChpbmRlbnQpKTsKKyAgICBndGtfY3RyZWVfc2V0X2luZGVu
dChHVEtfQ1RSRUUoZ2V0X3dpZGdldChzZWxmKSksIE5VTTJJTlQoaW5kZW50KSk7CiAgICAgcmV0
dXJuIHNlbGY7ICAgCiB9CiAK

--Multipart_Tue__19_Dec_2000_01:23:23_+0900_081ebd78--