=1B$B9bHx$G$9!#=1B(B

On 2011/12/22, at 22:52, Nobuhiro IMAI wrote:
> From: Nobuyoshi Nakada <nobu_at_ruby-lang.org>
> Date: Wed, 21 Dec 2011 17:06:48 +0900
>=20
>> =
=1B$B$b$&$A$g$C$H%7%s%W%k$K!"=1B(Breadline()=1B$B8F$S=3DP$7A0$KJ]B8$7$F$*$=
$$FJd40$9$k$H=1B(B
>> =
=1B$B$-$K$O$=3D$l$r;H$&$H$$$&$N$O$I$&$G$7$g$&$+!#=1B(Breadline()=1B$B8F$S=3D=
P$7$N:GCf$KB>=1B(B
>> =
=1B$B$N%9%l%C%I$+$iJQ99$7$F$b>e=3Dq$-$5$l$F$7$^$$$^$9$,!"85!9%^%k%A%9%l%C%=
I$G=1B(B
>> =1B$BF0$+$;$k$b$N$G$b$J$$$H;W$$$^$9!#=1B(B
>=20
> =1B$B$J$k$[$I!#$"$j$,$H$&$4$6$$$^$9!#=1B(Br34098 =
=1B$B$KEv$F$F$_$F!"$&$^$/F0$/$N$r3N=1B(B
> =
=1B$BG'$7$^$7$?!#8D?ME*$JMQES$H$7$F$O$3$l$G=3D=3DJ,$@$H;W$&$N$G!"<h$j9~$s$=
G$b$i=1B(B
> =1B$B$($k$H$&$l$7$$$G$9!#=1B(B

=1B$B6a67Js9p$@$1$G?=3D$7Lu$J$$$N$G$9$,!"=1B(B
=1B$BCY$/$J$j$^$7$?$,!"<h$j9~$`J}8~$GF0$$$F$$$^$9!#=1B(B
=1B$B$b$&>/$7$*BT$A$/$@$5$$$^$;!#=1B(B

---
TAKAO Kouji <kouji / takao7.net>
blog: http://d.hatena.ne.jp/kouji0625/
twitter: takaokouji / projects: ruby, s7-seven