Bug #2735: miniruby make failed on powerpc-darwin9.8.0
http://redmine.ruby-lang.org/issues/show/2735

起票者: Kazuhiro NISHIYAMA
ステータス: Open, 優先度: Normal
カテゴリ: build
ruby -v: ruby 1.9.2dev [powerpc-darwin9.8.0]

powerpc の Mac OS X で miniruby の make に失敗します。

IRC で教えてもらった話だと r26401 での修正漏れで missing/alloca.c の
RUBY_LIB を RUBY_LIB_PREFIX にするだけで良さそうと言う話で、
実際に試してみたところ、make 出来るようになったので後でコミットします。

gcc -O2 -g -W -Wall -Wformat=2 -Wundef -Wno-parentheses -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -pipe -L. -Wl,-u,_objc_msgSend  main.o dmydln.o dmyencoding.o dmyversion.o miniprelude.o array.o bignum.o class.o compar.o complex.o dir.o enum.o enumerator.o error.o eval.o load.o proc.o file.o gc.o hash.o inits.o io.o marshal.o math.o node.o numeric.o object.o pack.o parse.o process.o random.o range.o rational.o re.o regcomp.o regenc.o regerror.o regexec.o regparse.o regsyntax.o ruby.o safe.o signal.o sprintf.o st.o strftime.o string.o struct.o time.o transcode.o util.o variable.o compile.o debug.o iseq.o vm.o vm_dump.o thread.o cont.o ascii.o us_ascii.o unicode.o utf_8.o newline.o alloca.o dmyext.o -lpthread -ldl -lobjc -o miniruby
Undefined symbols:
 "_xfree", referenced from:
   _alloca in alloca.o
 "_xmalloc", referenced from:
   _alloca in alloca.o
ld: symbol(s) not found
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [miniruby] Error 1
exit 2

Index: missing/alloca.c
===================================================================
--- missing/alloca.c  (revision 26632)
+++ missing/alloca.c  (working copy)
@@ -54,7 +54,7 @@
 
 #define    NULL  0            /* null pointer constant */
 
-#ifdef RUBY_LIB
+#ifdef RUBY_LIB_PREFIX
 #define xmalloc ruby_xmalloc
 #define xfree ruby_xfree
 #endif


----------------------------------------
http://redmine.ruby-lang.org