dbm でも gdbm と同様に、読み込みのみで db を open したいと思えて来たの
で、GDBM.open と同様に DBM.open に第3引数を追加し、DBM::READER,
DBM::WRITER, DBM::WRCREAT, DBM::NEWDB を指定できるようにしてみました。

適用してもいいでしょうか?

Index: ext/dbm/dbm.c
===================================================================
RCS file: /src/ruby/ext/dbm/dbm.c,v
retrieving revision 1.26
diff -u -r1.26 dbm.c
--- ext/dbm/dbm.c	8 May 2004 08:11:47 -0000	1.26
+++ ext/dbm/dbm.c	16 May 2004 10:48:03 -0000
@@ -24,6 +24,8 @@
 
 static VALUE rb_cDBM, rb_eDBMError;
 
+#define RUBY_DBM_RW_BIT 0x20000000
+
 struct dbmdata {
   int di_size;
   DBM *di_dbm;
@@ -78,12 +80,12 @@
   VALUE *argv;
   VALUE obj;
 {
-  VALUE file, vmode;
+  VALUE file, vmode, vflags;
   DBM *dbm;
   struct dbmdata *dbmp;
-  int mode;
+  int mode, flags = 0;
 
-  if (rb_scan_args(argc, argv, "11", &file, &vmode) == 1) {
+  if (rb_scan_args(argc, argv, "12", &file, &vmode, &vflags) == 1) {
 	mode = 0666;		/* default value */
   }
   else if (NIL_P(vmode)) {
@@ -92,17 +94,27 @@
   else {
 	mode = NUM2INT(vmode);
   }
+
+  if (!NIL_P(vflags))
+    flags = NUM2INT(vflags);
+
   SafeStringValue(file);
 
-  dbm = 0;
-  if (mode >= 0) {
-	dbm = dbm_open(RSTRING(file)->ptr, O_RDWR|O_CREAT, mode);
+  if (flags & RUBY_DBM_RW_BIT) {
+    flags &= ~RUBY_DBM_RW_BIT;
+    dbm = dbm_open(RSTRING(file)->ptr, flags, mode);
   }
-  if (!dbm) {
-	dbm = dbm_open(RSTRING(file)->ptr, O_RDWR, 0);
-  }
-  if (!dbm) {
-	dbm = dbm_open(RSTRING(file)->ptr, O_RDONLY, 0);
+  else {
+    dbm = 0;
+    if (mode >= 0) {
+      dbm = dbm_open(RSTRING(file)->ptr, O_RDWR|O_CREAT, mode);
+    }
+    if (!dbm) {
+      dbm = dbm_open(RSTRING(file)->ptr, O_RDWR, 0);
+    }
+    if (!dbm) {
+      dbm = dbm_open(RSTRING(file)->ptr, O_RDONLY, 0);
+    }
   }
 
   if (!dbm) {
@@ -786,6 +798,12 @@
 
   rb_define_method(rb_cDBM, "to_a", fdbm_to_a, 0);
   rb_define_method(rb_cDBM, "to_hash", fdbm_to_hash, 0);
+
+  /* flags for dbm_open() */
+  rb_define_const(rb_cDBM, "READER", INT2FIX(O_RDONLY|RUBY_DBM_RW_BIT));
+  rb_define_const(rb_cDBM, "WRITER", INT2FIX(O_RDWR|RUBY_DBM_RW_BIT));
+  rb_define_const(rb_cDBM, "WRCREAT", INT2FIX(O_RDWR|O_CREAT|RUBY_DBM_RW_BIT));
+  rb_define_const(rb_cDBM, "NEWDB",  INT2FIX(O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC|RUBY_DBM_RW_BIT));
 
 #ifdef DB_VERSION_STRING
   rb_define_const(rb_cDBM, "VERSION", rb_str_new2(DB_VERSION_STRING));
Index: test/dbm/test_dbm.rb
===================================================================
RCS file: /src/ruby/test/dbm/test_dbm.rb,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 test_dbm.rb
--- test/dbm/test_dbm.rb	7 May 2004 09:39:11 -0000	1.1
+++ test/dbm/test_dbm.rb	16 May 2004 10:48:03 -0000
@@ -11,7 +11,7 @@
  require 'fileutils'
 
  class TestDBM < Test::Unit::TestCase
-  TMPROOT = "#{Dir.tmpdir}/ruby-gdbm.#{$$}"
+  TMPROOT = "#{Dir.tmpdir}/ruby-dbm.#{$$}"
 
   def setup
    Dir.mkdir TMPROOT
@@ -21,8 +21,29 @@
    FileUtils.rm_rf TMPROOT if File.directory?(TMPROOT)
   end
 
+  def test_reader_open
+   DBM.open("#{TMPROOT}/a") {}
+   v = DBM.open("#{TMPROOT}/a", nil, DBM::READER) {|d|
+    assert_raises(DBMError, Errno::EPERM) { d["k"] = "v" }
+    true
+   }
+   assert(v)
+  end
+
+  def test_newdb_open
+   DBM.open("#{TMPROOT}/a") {|dbm|
+    dbm["k"] = "v"
+   }
+   v = DBM.open("#{TMPROOT}/a", nil, DBM::NEWDB) {|d|
+    assert_equal(0, d.length)
+    assert_nil(d["k"])
+    true
+   }
+   assert(v)
+  end
+
   def test_freeze
-   DBM.open("#{TMPROOT}/a.dbm") {|d|
+   DBM.open("#{TMPROOT}/a") {|d|
     d.freeze
     assert_raises(TypeError) { d["k"] = "v" }
    }
Index: test/gdbm/test_gdbm.rb
===================================================================
RCS file: /src/ruby/test/gdbm/test_gdbm.rb,v
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.3 test_gdbm.rb
--- test/gdbm/test_gdbm.rb	7 May 2004 09:39:11 -0000	1.3
+++ test/gdbm/test_gdbm.rb	16 May 2004 10:48:03 -0000
@@ -21,10 +21,22 @@
    FileUtils.rm_rf TMPROOT if File.directory?(TMPROOT)
   end
 
-  def test_open
+  def test_reader_open
    GDBM.open("#{TMPROOT}/a.dbm") {}
    v = GDBM.open("#{TMPROOT}/a.dbm", nil, GDBM::READER) {|d|
     assert_raises(GDBMError) { d["k"] = "v" }
+    true
+   }
+   assert(v)
+  end
+
+  def test_newdb_open
+   GDBM.open("#{TMPROOT}/a.dbm") {|dbm|
+    dbm["k"] = "v"
+   } 
+   v = GDBM.open("#{TMPROOT}/a.dbm", nil, GDBM::NEWDB) {|d|
+    assert_equal(0, d.length)
+    assert_nil(d["k"])
     true
    }
    assert(v)

-- 
[田中 哲][たなか あきら][Tanaka Akira]