Bug #4343: Dir.glob does match files without extension
http://redmine.ruby-lang.org/issues/show/4343

Author: Vit Ondruch
Status: Open, Priority: Normal
ruby -v: ruby 1.9.3dev (2011-01-28) [i386-mingw32]

C:\temp\pat>dir bla.*
 Svazek v jednotce C je Windows7_x64_OS.
 Sériové ??íslo svazku je 2C6E-5F69.

 Výpis adresá??e C:\temp\pat

29.01.2011 15:37         0 bla
29.01.2011 15:37         0 bla.rb
      Souborů:   2,  Bajtů:           0
      Adresá??ů:   0,  Volných bajtů: 21??453??963??264


C:\temp\pat>ruby -e "p Dir.glob('bla.*')"
["bla.rb"]


----------------------------------------
http://redmine.ruby-lang.org