ML: haskell-jp / quickml.com
新メンバー: tak / n...

はじめまして,高野です.

関数型言語を勉強しようと思い,LLDNで興味を持った
Haskellを勉強することにしました.

よろしくお願いします.
-- 
高野 光弘 (たかの みつひろ) <tak / no32.tk>

--
ML: haskell-jp / quickml.com
使い方: http://QuickML.com/

このMLを退会する方法:
- 本文が空のメールを <haskell-jp / quickml.com> に送ってください
- 本文が空のメールを送れない場合は、
  本文に「退会」とだけ書いたメールを <haskell-jp / quickml.com> に送ってください
  (署名やhotmailの広告などがついて空メールを送れない場合など)

<haskell-jp / quickml.com> のメンバー:
nobsun / s...
shiro / l...
kawaji / h...
shelarcy / c...
sakai / t...
nnakamur / m...
akira / a...
ogino / g...
tetryl / t...
ko1 / n...
akr / m...
aamine / l...
zn / m...
tar_zcvf / y...
sinara / b...
hiroo / o...
nobu_toyofuku / n...
ancient / g...
kankun / o...
hirokun7 / a...
music / t...
hxm / c...
cut-sea / m...
kreutzer.sonata / i...
trad-haskell / p...
poffice / b...
shimurahiroyuki / o...
hanatani / t...
ikegami / m...
mukai / j...
makotosato2 / y...
hira / v...
ryusuke / b...
rxqvw / y...
sydney / a...
g340020 / m...
ononon / a...
hyuki / h...
usitukai / o...
nonaka / m...
yusei / d...
itohnobu / j...
humasect / s...
shido_takafumi / y...
masayoshi.sekimura / g...
yuichi / p...
oxy / k...
fubabz / g...
wildcats0201 / g...
yokoyama / r...
sakurai777 / m...
toru / t...
yoriyuki_yamagata / y...
sugi-ml / d...
kmasa / s...
gbtpb691 / y...
lisplang / g...
kmt-t / s...
cc46822 / m...
muranushi / g...
asakiasakiasaki / y...
tak / n...